Partija LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ iesniedz likumprojektu parakstu vākšanai referendumam, lai apturētu valdības likumīgo patvaļu ierobežojumu noteikšanā

Ierosinot parakstu vākšanu referendumam par grozījumiem „Covid – 19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā”, LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ vēršas pie Latvijas pilsoņiem ar aicinājumu iestāties par to, lai liegtu Ministru kabinetam lemt par visplašākajiem ierobežojumiem un aizliegumiem sabiedrības un ikviena indivīda dzīvē. Pilnvaras, ko piešķir šī likuma panti, epidemioloģiskās drošības nolūkos šobrīd ļauj valdībai neierobežotu rīcības brīvību, bez saskaņojuma ar Saeimu, pirms šādi ierobežojumi stājas spēkā. Faktiski valdība izdod noteikumus, uz kuru pamata turpina ieviest arvien jaunus ierobežojumus. „Brīvā un demokrātiskā valstī šis ir ļoti bīstams precedents, kura sekas mēs redzam ik uz soļa. Sabiedrība tiek šķirota un šķelta, vara rīkojas pēc principa „skaldi un valdi”. Dialogs ar parlamentu un sabiedrību faktiski nepastāv. Tādēļ mēs nedrīkstam klusēt un vērot, kas tālāk? Līdz totalitārismam ir viens solis,” pauž 13.Saeimas deputāte un LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Valsts prezidenta amata kandidāte Jūlija Stepaņenko.

LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ ierosina minēto likumu papildināt ar pantiem, kuri nosaka, ka vakcinācija pret Covid-19 infekciju nedrīkst būt priekšnosacījums darba tiesisko attiecību uzsākšanai vai turpināšanai, jebkuru pakalpojumu sniegšanai vai saņemšanai, jebkuru izglītības programmu apguvei vai dalībai pasākumos. Tāpat tiek ierosināts noteikt, ka epidemioloģiskās drošības apsvērumi nedrīkst būt par pamatu darbinieka atstādināšanai no darba, darba tiesisko attiecību izbeigšanai, darbinieka disciplinārai sodīšanai, darbinieka tiesiskā stāvokļa pasliktināšanai, vienlīdzīgu tiesību principa neievērošanai vai jebkādu nelabvēlīgu seku radīšanai darbiniekam. Vienlaikus likumā jābūt pantam, kurš skaidri pasaka, ka personu pamattiesību ierobežojumi Covid-19 infekcijas izplatīšanās draudu novēršanas nolūkos nosakāmi tikai likumā.

Latvijas pilsoņi tiek aicināti parakstīties par referenduma rosināšanu, lai valdība, citustarp, vienpersoniski nevarētu lemt par izglītības procesa organizēšanas nosacījumiem un kārtību, tai skaitā mācību procesa nodrošināšanai attālināti; sporta treniņu, kā arī sporta pasākumu organizēšanas un norises nosacījumiem un kārtību; veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežojumiem, saglabājot tikai tos veselības aprūpes pakalpojumus, kuri ir dzīvību glābjošie un kuriem nepieciešams nodrošināt terapijas nepārtrauktību; nosacījumiem sociālo pakalpojumu saņemšanai.

Šobrīd pastāvošā likuma kārtība nosaka, ka Ministru kabinets tikai informē Saeimu par ierobežojumu noteikšanu, kuri skar personu tiesības un likumiskās intereses vai kuri var ietekmēt valsts ekonomiku. Savukārt, Saeimas atbildīgā komisija Ministru kabinetam var ierosināt pārskatīt paredzētos ierobežojumus, ja, tās ieskatā, sabiedrības drošības riskus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību iespējams efektīvi novērst ar personu tiesības un likumiskās intereses mazāk ierobežojošiem, kā arī ekonomiku mazāk ietekmējošiem pasākumiem.

Saskaņā ar likuma prasībām, šodien, 1.oktobrī iesniegums par parakstu vākšanas iniciatīvu kopā ar likumprojektu nosūtīts Centrālajai Vēlēšanu komisijai.