LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ programma

LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ apvieno Latvijas cilvēkus – patriotus, kuri atbalsta ģimenes un kristīgās vērtības, un kuri strādā, lai Latvija būtu bagāta un attīstīta valsts:

 1. lai Latvija būtu neatkarīga un demokrātiska valsts, kas pati pieņem lēmumus, nevis paklausīgi pilda norādījumus no ārzemēm;
 2. lai Latvija būtu patiesi tiesiska valsts, kurā godā un sargā cilvēka brīvību un cieņu, valda nevainīguma prezumpcija, nevis visatļautība, kad katrs iedzīvotājs tiek uzskatīts par potenciālu noziedznieku;
 3. lai Valsts prezidentu Latvijā vēlētu visi pilsoņi;
 4. lai Latvijā būtu profesionāļu valdība;
 5. lai tiktu atcelts nekustamā īpašuma nodoklis vietējiem iedzīvotājiem un mazais bizness tiktu atbrīvots no nodokļiem, aizstājot tos ar vienreizēju patentmaksājumu 10% apmērā, ņemot vērā iepriekšējā gada ienākumus;
 6. lai Latvijā strādājošās ārvalstu bankas bez nekāda pamatojuma neaizvērtu iedzīvotāju un uzņēmumu kontus;
 7. lai Latvijas ostas un tranzīta nozare atdzimtu un veiksmīgi attīstītos;
 8. lai Latvijas aviācijas nozare atkal kļūtu par Latvijas veiksmes stāstu un Rīgas lidosta kļūtu par lielāko pasažieru un kravu pārvadājumu centru Ziemeļeiropā;
 9. lai rūpniecība attīstītos visā Latvijā;
 10. lai Latvijas lauksaimniecības nozare iekarotu aizvien jaunus pasaules tirgus un attīstītos mežsaimniecība un mežrūpniecība;
 11. lai tiktu izveidota droša, funkcionāla un mūsdienīga transporta infrastruktūra. Lai tiktu atjaunots Autoceļu fonds un Latvijā tiktu uzbūvētas pasaules līmeņa automaģistrāles;
 12.  lai Latvijas valdība izveidotu spēcīgu Nacionālo attīstības banku, kas palīdzētu attīstīt nacionālo biznesu tā, lai Latvijas uzņēmēji kļūtu par vadošajiem uzņēmējiem Latvijā un spētu arī iekarot ārvalstu tirgus;
 13. lai Latvija kļūtu par biznesa, finanšu un tūrisma centru kā Eiropas “ziemeļu Dubaija”, ko apbrīnos visa pasaule;
 14. lai IT nozare ļautu Latvijai kļūt par jauno Silīcija ieleju Eiropā, kur strādā Latvijas un ārvalstu speciālisti un zinātnieki, un tiktu izveidots Inovāciju izcilības fonds;
 15. lai tiktu atjaunota termiņuzturēšanās atļauju programma, un lai Latvijā savus līdzekļus ieguldītu turīgi ārzemju pilsoņi, tādā veidā veicinot labklājību Latvijā;
 16. lai pārtikai un ēdināšanas nozarei tiktu samazināts PVN, atbalstot vietējos ražotājus, uzņēmējus un mazturīgos iedzīvotājus;
 17. lai par katru piedzimušo bērnu ģimenes saņemtu 5000 eiro;
 18. lai tiktu atbalstītas daudzbērnu ģimenes. Katrai trīs bērnu ģimenei valsts dzēstu 30%, katrai četru bērnu ģimenei 60%, bet katrai piecu bērnu un lielākai ģimenei 100% no hipotekārā kredīta līdz 100 000 eiro vērtībai, piešķirot arī mikroautobusiņus pēc vajadzības;
 19. lai pašvaldības būtu vairāk motivētas stimulēt uzņēmējdarbības vidi reģionos, saņemot daļu no Uzņēmuma ienākuma nodokļa;
 20. lai valsts garantētu jebkurai Latvijā reģistrētai komercsabiedrībai vismaz viena norēķinu konta atvēršanu un uzturēšanu, lai uzņēmēji varētu turpināt maksāt algas un nodokļus;
 21. lai neviens nodokļu maksājums netiktu iekasēts avansā;
 22. lai Latvijas augstskolas varētu lepoties ar izcilu izglītības kvalitāti, un lai uz Latviju brauktu arī ārvalstu studenti, veicinot izglītības eksportu;
 23. lai kvalitatīva veselības aprūpe būtu pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājam, un, lai uz Latviju brauktu ārvalstu pacienti, veicinot Latvijas medicīnas eksportu;
 24. lai ikviens Latvijas iedzīvotājs savā valstī, savās mājās un savā apkaimē varētu justies pilnīgi drošs un aizsargāts;
 25. lai Latvija, būdama ES un NATO dalībvalsts, izveidotu labas un pragmatiskas attiecības ar visām kaimiņvalstīm, līdzīgi kā to dara Somija;
 26. lai valsts finansiāli atbalstītu Latvijas dievnamu atjaunošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
 27. lai informācijas tehnoloģiju laikmetā tiktu saglabāta personiskā brīvība, drošība un privātums;
 28. lai nodrošinātu bērnu un jauniešu iesaisti sportā, tiktu izveidota Jaunatnes un sporta lietu ministrija, veicinot sporta attīstību Latvijā, pasargājot jauniešus no atkarībām un kriminālās vides ietekmes;
 29. lai bērni tiktu audzināti tradicionālo vērtību tikumos, pasargājot viņus no svešu un provokatīvu ideoloģiju uzspiešanas;
 30. lai lielākas rūpes tiktu veltītas nedzimušu dzīvību aizsardzībai, jauno māmiņu atbalstam un izvēlei bērniņu dzemdēt;
 31. lai, pabeidzot vidusskolu, bērni runātu vismaz četrās valodās un svešvalodu apmācība tiktu sākta jau bērnudārzā;
 32. lai lielākas rūpes un aizsardzība tiktu veltīta ģimenēm, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām;
 33. lai atdzimtu Rīgas Kinostudija un Latvija kļūtu par “jauno Holivudu” Eiropā;
 34. lai Latvijā būtu visvienkāršākais nozaru regulējums Eiropas Savienībā;
 35. lai valsts un pašvaldību pakalpojumi Latvijas iedzīvotājiem tiktu sniegti bez maksas;
 36. lai Eiropas Savienības fondu līdzekļi primāri tiktu novirzīti to jomu attīstībai, kas ir ar lielāku augstāko pievienoto vērtību un spēju eksportēt;
 37. lai atbalstītu ārvalstu investīciju piesaisti, īpaši tādu, kas rada ievērojamu skaitu jaunu darba vietu;
 38. lai veicinātu jaunu uzņēmumu dibināšanu, samazinot nodokļus un nosakot atvieglojumus pirmajos uzņēmuma pastāvēšanas gados;
 39. lai piešķirtu sociālā nodokļa atlaides tiem uzņēmumiem, kuri pieņem darbā bezdarbniekus vai gados jaunus cilvēkus un par katru radīto darba vietu jaunajiem uzņēmumiem samazinātu maksājamo nodokļu apjomu;
 40. lai veicinātu kreditēšanas attīstību un uzņēmējiem būtu pieejami garāka termiņa kredīti ar zemākām procentu likmēm;
 41. lai panāktu, ka valsts piedāvā iespēju jaunajiem uzņēmējiem iegūt kredītus arī bez nodrošinājuma un bez procentu maksājumiem, ja ir labs un reāls biznesa plāns;
 42. lai veicinātu vēlmi maksāt nodokļus, nodrošināt godīgu un taisnīgu valsts institūciju darbību sabiedrības interesēs;
 43. lai iespējami daudz apvienotu valsts iestādes, samazinātu birokrātiju uzņēmējiem un arvien vairāk valsts pakalpojumu būtu iespējams saņemt digitāli, lai par vienas pieturas aģentūru kļūtu LIAA;
 44. lai tautai tiktu atgrieztas tiesības lemt, samazinot referendumam nepieciešamo parakstu slieksni;
 45. lai cilvēki netiktu diskriminēti dēļ savas izvēles vakcinācijas jautājumā. Vakcinācijai jābūt tikai un vienīgi brīvprātīgai, un tā nedrīkst ietekmēt cilvēka tiesības mācīties, strādāt, un saņemt pakalpojumus;
 46. lai par ierēdņu bezdarbības sekām iestātos atbildība;
 47. lai tiktu atjaunota taisnīga un demokrātiska partiju finansēšana;
 48. lai Latvijā tiktu ieviesta jaukta vēlēšanu sistēma, kur pusi deputātu ievēl proporcionālās, bet pusi mažoritārās vēlēšanās ar iespēju izvirzīt individuālu kandidātu;
 49. lai tiktu atbalstīta dabiskas ģimenes definīcijas nostiprināšana Satversmē, kur tēvs ir vīrietis, bet māte sieviete;
 50. lai visi Latvijas iedzīvotāji, neatkarīgi no dzimtās valodas, būtu kā vienota Latvijas Tauta.

Lai Latvija būtu pirmajā vietā!