LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ programma

LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ apvieno Latvijas cilvēkus – patriotus, kuri atbalsta ģimenes un kristīgās vērtības, un kuri strādā, lai Latvija būtu bagāta un attīstīta valsts:

 1. lai Latvija būtu neatkarīga un demokrātiska valsts, kas pati pieņem lēmumus, nevis paklausīgi pilda norādījumus no ārzemēm
 2. lai Latvija būtu patiesi tiesiska valsts, kurā godā un sargā cilvēka brīvību un cieņu, valda nevainīguma prezumpcija, nevis visatļautība, kad katrs iedzīvotājs tiek uzskatīts par potenciālu noziedznieku
 3. lai Valsts prezidentu Latvijā vēlētu visi pilsoņi
 4. lai Latvijā būtu profesionāļu valdība
 5. lai tiktu atcelts nekustamā īpašuma nodoklis vietējiem iedzīvotājiem un mazais bizness tiktu atbrīvots no nodokļiem, aizstājot tos ar vienreizēju patentmaksājumu 10% apmērā, ņemot vērā iepriekšējā gada ienākumus
 6. lai Latvijā strādājošās ārvalstu bankas bez nekāda pamatojuma neaizvērtu iedzīvotāju un uzņēmumu kontus
 7. lai Latvijas ostas un tranzīta nozare atdzimtu un veiksmīgi attīstītos
 8. lai Latvijas aviācijas nozare atkal kļūtu par Latvijas veiksmes stāstu un Rīgas lidosta kļūtu par lielāko pasažieru un kravu pārvadājumu centru Ziemeļeiropā
 9. lai rūpniecība attīstītos visā Latvijā
 10. lai Latvijas lauksaimniecības nozare iekarotu aizvien jaunus pasaules tirgus un attīstītos mežsaimniecība un mežrūpniecība
 11. lai tiktu izveidota droša, funkcionāla un mūsdienīga transporta infrastruktūra. Lai tiktu atjaunots Autoceļu fonds un Latvijā tiktu uzbūvētas pasaules līmeņa automaģistrāles
 12. lai Latvijas valdība izveidotu spēcīgu Nacionālo attīstības banku, kas palīdzētu attīstīt nacionālo biznesu tā, lai Latvijas uzņēmēji kļūtu par vadošajiem uzņēmējiem Latvijā un spētu arī iekarot ārvalstu tirgus
 13. lai Latvija kļūtu par biznesa, finanšu un tūrisma centru kā Eiropas “ziemeļu Dubaija”, ko apbrīnos visa pasaule
 14. lai IT nozare ļautu Latvijai kļūt par jauno Silīcija ieleju Eiropā, kur strādā Latvijas un ārvalstu speciālisti un zinātnieki, un tiktu izveidots Inovāciju izcilības fonds
 15. lai tiktu atjaunota termiņuzturēšanās atļauju programma, un lai Latvijā savus līdzekļus ieguldītu turīgi ārzemju pilsoņi, tādā veidā veicinot labklājību Latvijā
 16. lai pārtikai un ēdināšanas nozarei tiktu samazināts PVN, atbalstot vietējos ražotājus, uzņēmējus un mazturīgos iedzīvotājus
 17. lai par katru piedzimušo bērnu ģimenes saņemtu 5000 eiro
 18. lai tiktu atbalstītas daudzbērnu ģimenes. Katrai trīs bērnu ģimenei valsts dzēstu 30%, katrai četru bērnu ģimenei 60%, bet katrai piecu bērnu un lielākai ģimenei 100% no hipotekārā kredīta līdz 100 000 eiro vērtībai, piešķirot arī mikroautobusiņus pēc vajadzības
 19. lai pašvaldības būtu vairāk motivētas stimulēt uzņēmējdarbības vidi reģionos, saņemot daļu no Uzņēmuma ienākuma nodokļa
 20. lai valsts garantētu jebkurai Latvijā reģistrētai komercsabiedrībai vismaz viena norēķinu konta atvēršanu un uzturēšanu, lai uzņēmēji varētu turpināt maksāt algas un nodokļus
 21. lai neviens nodokļu maksājums netiktu iekasēts avansā
 22. lai Latvijas augstskolas varētu lepoties ar izcilu izglītības kvalitāti, un lai uz Latviju brauktu arī ārvalstu studenti, veicinot izglītības eksportu
 23. lai kvalitatīva veselības aprūpe būtu pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājam, un, lai uz Latviju brauktu ārvalstu pacienti, veicinot Latvijas medicīnas eksportu
 24. lai ikviens Latvijas iedzīvotājs savā valstī, savās mājās un savā apkaimē varētu justies pilnīgi drošs un aizsargāts
 25. lai Latvija, būdama ES un NATO dalībvalsts, nodrošinātu mieru un stabilitāti Eiropā
 26. lai valsts finansiāli atbalstītu Latvijas dievnamu atjaunošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu
 27. lai informācijas tehnoloģiju laikmetā tiktu saglabāta personiskā brīvība, drošība un privātums
 28. lai nodrošinātu bērnu un jauniešu iesaisti sportā, tiktu izveidota Jaunatnes un sporta lietu ministrija, veicinot sporta attīstību Latvijā, pasargājot jauniešus no atkarībām un kriminālās vides ietekmes
 29. lai bērni tiktu audzināti tradicionālo vērtību tikumos, pasargājot viņus no svešu un provokatīvu ideoloģiju uzspiešanas
 30. lai lielākas rūpes tiktu veltītas nedzimušu dzīvību aizsardzībai, jauno māmiņu atbalstam un izvēlei bērniņu dzemdēt
 31. lai, pabeidzot vidusskolu, bērni runātu vismaz četrās valodās un svešvalodu apmācība tiktu sākta jau bērnudārzā
 32. lai lielākas rūpes un aizsardzība tiktu veltīta ģimenēm, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām
 33. lai atdzimtu Rīgas Kinostudija un Latvija kļūtu par “jauno Holivudu” Eiropā
 34. lai Latvijā būtu visvienkāršākais nozaru regulējums Eiropas Savienībā
 35. lai valsts un pašvaldību pakalpojumi Latvijas iedzīvotājiem tiktu sniegti bez maksas
 36. lai Eiropas Savienības fondu līdzekļi primāri tiktu novirzīti to jomu attīstībai, kas ir ar lielāku augstāko pievienoto vērtību un spēju eksportēt
 37. lai atbalstītu ārvalstu investīciju piesaisti, īpaši tādu, kas rada ievērojamu skaitu jaunu darba vietu
 38. lai veicinātu jaunu uzņēmumu dibināšanu, samazinot nodokļus un nosakot atvieglojumus pirmajos uzņēmuma pastāvēšanas gados
 39. lai piešķirtu sociālā nodokļa atlaides tiem uzņēmumiem, kuri pieņem darbā bezdarbniekus vai gados jaunus cilvēkus un par katru radīto darba vietu jaunajiem uzņēmumiem samazinātu maksājamo nodokļu apjomu
 40. lai veicinātu kreditēšanas attīstību un uzņēmējiem būtu pieejami garāka termiņa kredīti ar zemākām procentu likmēm
 41. lai panāktu, ka valsts piedāvā iespēju jaunajiem uzņēmējiem iegūt kredītus arī bez nodrošinājuma un bez procentu maksājumiem, ja ir labs un reāls biznesa plāns
 42. lai veicinātu vēlmi maksāt nodokļus, nodrošināt godīgu un taisnīgu valsts institūciju darbību sabiedrības interesēs
 43. lai iespējami daudz apvienotu valsts iestādes, samazinātu birokrātiju uzņēmējiem un arvien vairāk valsts pakalpojumu būtu iespējams saņemt digitāli, lai par vienas pieturas aģentūru kļūtu LIAA
 44. lai tautai tiktu atgrieztas tiesības lemt, samazinot referendumam nepieciešamo parakstu slieksni
 45. lai cilvēki netiktu diskriminēti dēļ savas izvēles vakcinācijas jautājumā. Vakcinācijai jābūt tikai un vienīgi brīvprātīgai, un tā nedrīkst ietekmēt cilvēka tiesības mācīties, strādāt, un saņemt pakalpojumus
 46. lai par ierēdņu bezdarbības sekām iestātos atbildība
 47. lai tiktu atjaunota taisnīga un demokrātiska partiju finansēšana
 48. lai Latvijā tiktu ieviesta jaukta vēlēšanu sistēma, kur pusi deputātu ievēl proporcionālās, bet pusi mažoritārās vēlēšanās ar iespēju izvirzīt individuālu kandidātu
 49. lai tiktu atbalstīta dabiskas ģimenes definīcijas nostiprināšana Satversmē, kur tēvs ir vīrietis, bet māte sieviete
 50. lai visi Latvijas iedzīvotāji, neatkarīgi no dzimtās valodas, būtu kā vienota Latvijas Tauta.