ZIEDOJUMIEM

LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ POLITISKĀ PARTIJA
Konts: LV75RTMB0000701801008
JSC Rietumu Banka
SWIFT:RTMBLV2X

Pamatojums: Ziedojums

Image