Vizītkarte – NATĀLIJA MAGAZEINA | #LPVTV


Piecu bērnu māmiņa un juriste Natālija Magazeina, kuras pamatnodarbošanās šobrīd ir būt mammai, tomēr, redzot to, kas šobrīd notiek Latvijā, nevar to vienaldzīgi vērot un palikt malā. Tādēļ Natālija Magazeina ir pievienojusies Aināra Šlesera komandai, kuras cilvēkiem viņa pilnībā uzticas. Natālija Magazeina par vienu no saviem būtiskākajiem uzdevumiem Latvijā nosauc demogrāfijas rādītāju uzlabošanu, un te ir nepieciešams tiešs valsts atbalsts jaunajām ģimenēm gan pabalstu, gan mājokļu kreditēšanā, kas ietverts arī LPV programmā.