Vizītkarte – ILZE STOBOVA


Tiekties uz augstāko, uzņemties atbildību un būt drosmīgiem, nebaidīties no izaicinājumiem un nebaidīties nonākt pretrunā ar pastāvošo iekārtu vai situāciju. Tikai uzņemoties atbildību, mēs varam mainīt procesus valstī! Šis vadmotīvs allaž pavadījis Ilzi Stobovu. Tā tas notiek arī šobrīd.