Velga Kopce

Image
Uzņēmēja ar vairāk kā 20 gadu pieredzi un 4 bērnu mamma. Vienmēr iestājusies pret netaisnību un aizstāvējusi vājākos, iestājusies pret birokrātiju, korupciju un cilvēktiesību pārkāpumiem. Velga cenšas vadīties pēc principa "Nedari otram to, ko nevēlies, lai Tev darītu!". Politikā nolēmusi iesaistīties tādēļ, ka nespēj samierināties ar valstī notiekošo: segregāciju, naida vairošanu, apzinātu tautas šķelšanu, ekonomiskās situācijas pasliktināšanos, varas vienaldzību pret katastrofālajiem dzimstības rādītājiem, uzņēmējdarbības ierobežošanu un iznīcināšanu!