VAI SATVERSMES TIESAI IR NĀKOTNE? | Ringolds Balodis un Līga Krapāne


LPV savā 4000 zīmju programmā ir noteikusi, ka tā iestājas par Satversmes tiesas likvidēšanu: ’’Izbeigsim Satversmes tiesas darbību, jo Satversmes tiesa savos spriedumos pieslienas politiskiem uzstādījumiem, nevis vadās no valsts pamatlikuma.’’

02:22 - Kāpēc var iztikt bez Satversmes tiesas?
03:46 - Satversmes tiesas tiesneša Alda Laviņa viedoklis
05:13 - Tiesiskā nenoteiktība
08:13 - Varas avots ir tauta, nevis tiesneši

LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ

Web - http://www.latvijapirmajavieta.lv
Facebook - http://www.facebook.com/latvijapirmajavieta
Instagram - http://www.instagram.com/latvijapirmajavieta
TikTok - http://www.tiktok.com/@latvijapirmajavieta