VAI LATVIJA IR GATAVA AIZSTĀVĒTIES? | Arnolds Libeks un Raimonds Rublovskis


  Pulkvedis Raimonds Rublovskis sarunā ar militāro ekspertu Arnoldu Libeku apspriež Latvijas gatavību un spēju sevi aizstāvēt

  02:20 - Esošās Latvijas drošības un aizsardzības sistēmas efektivitāte
  17:22 - Vai Aizsardzības ministram ir jābūt militārai sagatavotībai vai izglītībai?
  37:40 - Vai Latvijai pirmajā vietā nevajadzētu rūpēties par saviem bruņotajiem spēkiem esošajos apstākļos?
  45:29 - Obligātais militārais dienests

  LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ

  Facebook - https://www.facebook.com/latvijapirmajavieta
  Instagram - https://www.instagram.com/latvijapirmajavieta
  TikTok - https://www.tiktok.com/@latvijapirmajavieta