STAMBULAS KONVENCIJA, LATVIJAS VALSTS “IETEKME EIROPAS SAVIENĪBĀ” / Balodis, Mežals, Žemaitis


    🔥 Kā tika nodotas Latvijas tradicionālās ģimenes vērtības? LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ komanda. Kā notiek Latvijas valsts interešu aizstāvība un lēmumu pieņemšana kritiskos brīžos? Ringolds Baloža, Māra Mežala un Roberta Žemaiša uzrunas partijas LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ 4.kongresā 2023.gada 2.decembrī ATTA centrā.

    🇱🇻 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ 🇱🇻

    Facebook - https://www.facebook.com/latvijapirmajavieta
    Instagram - https://www.instagram.com/latvijapirmajavieta
    TikTok - https://www.tiktok.com/@latvijapirmajavieta