SARUNAS PIE KAMĪNA #1 – RINGOLDS BALODIS | Tautas vēlēts prezidents