Saeimas komisijā skatīs „mūžīgo bērnu” jautājumu

Rīt, 5.septembrī 10.00 Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē skatīs Biedrības “Zelta atslēdziņa” vēstuli “Par pabalsta personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana, apmēra pārskatīšanu.”

Biedrība prasa, lai 1. grupas invalīdiem no bērnības pēc 18 gadu sasniegšanas tiktu palielināts kopšanas pabalsts. Patreiz tas ir 313, 43 eiro un nav pārskatīts kopš 2019.gada, un aicina to pielīdzināt Valsts iestādēs strādājošiem aprūpētājiem.

„Komisijas sēdē piedalīsies mātes ar “mūžīgajiem bērniem”, lai deputātiem rastos izpratne, kas tad ir “mūžīgais bērns” un vērsīs deputātu un Labklājības ministrijas uzmanību uz vairākām lietām , kas būtu jāsakārto”, uzsver deputāte Ramona Petraviča (LPV frakcija).

Tai skaitā, iespēju aizgādni tiesai iecelt uz mūžu, ja cilvēks ir 1. grupas invalīds no bērnības, lai ik pēc 7 gadiem nav jāformē kaudze ar dokumentiem, kā arī jau 6 mēnešus pirms 18 gadu sasniegšanas dot iespēju sākt formēt dokumentus, lai neveidojas pārtraukums pabalsta saņemšanā. Biedrība aicinās pārskatīt asistenta pakalpojuma stundas likmi, kas patreiz pirms nodokļu nomaksas ir 5.11 eiro, kā arī runās par vecāku izdegšanu.

„Sociālajos dienestos tiek tērēta nauda darbinieku izdegšanai, bet tiem ir atvaļinājumi un veselības apdrošināšana. Ko darīt 1.gr. mūžīgā bērna vecākam – vienkārši sadegt?”, jautā R.Petraviča.