Paulis Jonikāns

Image
Iedzimtais latgaļu sīkstums un taisnīguma izjūta Paulim neļauj vienaldzīgi noraudzīties uz to nekompetenci un netaisnīgumu, kas šobrīd valda Latvijā. Šīs rakstura īpašības arī lika iesaistīties politikā. Darbojoties privātajā sektorā, Paulis ir iemācījies zelta likumu – jebkura nauda sākumā ir jānopelna. Šo viņš vēlas ieviest kā vienu no valsts pamatprincipiem. Ar savu piemēru grib jauniešiem parādīt, ka politika ir iespēja aizstāvēt un realizēt savas idejas un valsts redzējumu.