LPV rosina grozīt tiesību aktus, lai pasargātu nepilngadīgos no dzimuma maiņu rosinošām medicīniskām manipulācijām!

Partijas LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ (LPV) frakcijas deputāti Saeimas izskatīšanai uz 14.decembra plenārsēdi virza papildinājumus Krimināllikumā, kuri dod iespēju saukt pie kriminālatbildības 18 gadus sasniegušas personas, paredzot ievērojamus sodus par nepilngadīgu personu pubertātes bloķēšanu, medicīnisku dzimuma maiņu, kā arī pamudināšanu uz iepriekš minētajām medicīniskajām manipulācijām. Izstrādātais likumprojekts paredz papildināt divas Krimināllikuma nodaļas ’’Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību’’ un ’’Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību’’ ar jaunām normām.

Šobrīd Latvijā ir uzsāktas pirmās pubertātes bloķēšanas un hormonterapijas bērniem ar skaidru mērķi – mainīt nepilngadīgo dzimumu. LPV uzskata, ka ir nepieļaujami un noziedzīgi ļaut  šiem procesiem attīstīties un iet savu gaitu, neesot valsts līmeņa vadlīnijām, regulējumam vai neatkarīgai pārraudzībai. Ir nekavējoties nepieciešams ieviest regulējumu, kas sakārtotu šo sfēru un neļautu veikt procedūras, kas nav pierādījumos balstītas, draud ar būtiskiem, neatgriezeniskiem bērna ķermeņa sakropļošanas riskiem un laupa bērniem iespēju pilnvērtīgi pieaugt un attīstīties. Bērniem, kuru pasaules uzskats tikai veidojas un kuri ir viegli ietekmējami jebkādām tendencēm, ir jāaizliedz mainīt dzimumu.

„Bērnam pieaugot un kļūstot aizvien patstāvīgākam, mainās arī viņa vajadzības un vēlmes, kā arī uzskati. Bērniem ir jāaizliedz dzimumu maiņa. Mūsu iesniegtais likumprojekts aizsargā ikviena cilvēka tiesības nobriest par cilvēku dabiskā procesā. Likumprojekts nevēršas pret dzimumu maiņu vai tā reklāmu pilngadīgām personām, bet pret šādu darbību veikšanu nepilngadīgām personām,” uzsver LPV priekšsēdētājs Ainārs Šlesers, piebilstot, ka „bērnu drošībai un veselībai ir jābūt valsts prioritāšu prioritātei, jo bērni ir mūsu nākotne. Bērniem, kuri vēl nav nobrieduši savā pasaules skatījumā, ir jāatļauj pieaugt. Bērniem ir tiesības baudīt bērnību un nobriest par pilnvērtīgiem cilvēkiem, un šai ziņā var runāt par bērnu tiesībām uz puberitātes procesu.”

Likumprojekta anotācijā uzsvērts, ka genderisma  jeb “dzimtes’’ ideoloģijas rezultātā  pasaulē ir novērojams fenomens, kad pusaudži, neskatoties uz to, ka viņiem nav nekādu ģenētisku, hormonālu vai citādi objektīvi konstatējamu fizioloģisku vai dzimumnobriešanas traucējumu, vēlas būt piederīgi pretējam dzimumam. Kā to norāda Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs, pusaudžu psihoterapijas speciālists Nils Sakss Konstantinovs, šādu jauniešu skaitam ir tendence pēdējā desmitgadē dramatiski pieaugt. Runa ir par vairākiem simtiem procentu gadā. Lielākā daļa šo pusaudžu ir meitenes (ap 80%), kurām  var konstatēt arī psihiskās veselības problēmas. Kopš 2000. gada vidus šādiem jauniešiem Rietumu pasaulē aizvien biežāk, nereti pat pirms puberitātes iestāšanās, tiek piedāvātas psiholoģiskās un medicīniskās dzimuma maiņas iespējas, tostarp, apstiprinošā terapija, pubertātes blokatori u.tml. “Dzimtes’’ ideoloģijas  pieeja gūst plašu atbalstu no trans – aktīvistu puses tajos medijos un sociālajos tīklos, kurus patērē tieši jaunieši. Valstij šos procesus atstājot pašplūsmā vai atbalstoši izturoties pret bērnu “dzimuma maiņu” jeb modifikāciju, pastiprinās minētā fenomena “sociālā izplatība”, kas robežojas ar ideoloģisku manipulāciju un ietekmēšanu.

Objektīvi dati liecina, ka pieaug to valstu skaits, kurās sākotnēji ticis atļauts pubertātes blokatoru un citu bērnu dzimuma maiņas intervenču lietojums, taču šobrīd tas tiek pārskatīts un stingri ierobežots. Tāda situācija, piemēram, šobrīd ir Lielbritānijā, Zviedrijā, daudzos ASV štatos un citviet. Šim par iemeslu ir aizvien pieaugošās speciālistu bažas un zinātnisko pētījumu trūkums par šādu intervenču efektivitāti, kā arī nopietniem blakus kaitējumiem veselībai. Īpaši jāuzsver arī fakts, ka pieaug to cilvēku skaits, kuri, sasniedzot pilngadību, smagi nožēlo veiktās manipulācijas un sāk celt prasības tiesā pret saviem ārstiem un speciālistiem.

Likumprojekta iesniedzēji uzskata, ka, padarot šāda veida manipulācijas nepilngadīgajiem nepieejamas, tiks mazināta bērnu un jauniešu vēlme tās saņemt. Tāpat tas veicinās citu atbalsta formu pieejamību: psihoterapeitisko palīdzību, sociālo atbalstu u.tml. Aizliedzot nepilngadīgu bērnu bioloģisko tranzīciju Latvijā – pubertātes bloķēšanu, kroshormonālo terapiju, ķirurģisku ķermeņa modifikāciju, ir nepieciešams tiesisks regulējums, jo Latvijā bērniem līdz 18 gadu vecumam jau ir tikusi uzsākta pubertātes bloķēšana un kroshormonālā terapija. Saskaņā ar BKUS datiem pirmajiem 4 bērniem ievadīti pubertātes blokatori, 1 bērnam veikta kroshormonālā terapija.