Ilze Stobova

Image

Politikas zinātnes un izglītības vadības maģistre, bakalaura grāds sociālajā darbā un sociālajā pedagoģijā. Pirmā profesionālā izglītība medicīnā, apgūstot medicīnas māsas profesiju. Darba pieredze izglītības nozarē – skolotāja, lektore, padomniece, projektu vadītāja,  kā arī privātajā sektorā, vairāku Ministru prezidentu padomniece.