GADS PĒC VALSTS KONTROLES: TIESVEDĪBA TURPINĀS! | Līga Krapāne un Sandra Sondore


2021.gada 31.maijā tika publiskota 150 cilvēku parakstīta vēstule valsts augstākajām amatpersonām ar jautājumiem par moderno vīrusu: par testu precizitāti, vakcīnu drošumu, to izraisītām blaknēm un šai sakarā esošu daudzu būtisku jautājumu noklusēšanu, ko gan toreiz, gan arī tagad turpina darīt atbildīgās amatpersonas.

Šī vēstule bija liktenīga Līgai Krapānei. Viņa 2021.gada 27.jūlijā zaudēja darbu Valsts kontrolē, bet drīz pēc tam nolēma iet politikā. Kas noticis šī gada laikā un kā rit Līgas tiesvedība ar Valsts kontroli?

00:44 - Gads kopš atstāja darbu VK
01:08 - Liktenīgā vēsture par C19
02:16 - Kas ir mainījies kopš 2021.gada?
03:41 - Katram jābūt tiesībām uzdot jautājumus
05:10 - Jautājumi izrādījās pamatoti
08:27 - Kāds bija tiesas process?

LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ

Facebook - http://www.facebook.com/latvijapirmajavieta
Instagram - http://www.instagram.com/latvijapirmajavieta
TikTok - http://www.tiktok.com/@latvijapirmajavieta