Karīna Plaude: Draugi! Nav labi!

Šī gada 23. janvāris iezīmējās ar zīmīgu faktu – šajā dienā apritēja tieši trīs gadi, kopš apstiprināta Krišjāņa Kariņa valdība, un, neraugoties uz dažādām iekšēju un ārēju faktoru izraisītām peripetijām, tāuzsākusi ceturto valsts vadīšanas gadu. Izsakoties sporta terminoloģijā, sācies Krišjāņa Kariņa valdības olimpiskais gads. Tāpēc ir pamatoti izvērtēt, kādi ir …