AIZLIEGUMS BŪT NELOJĀLAM LATVIJAI UN SATVERSMEI – Ringolds Balodis


  Saeimā steigā tiek virzīti grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas paredzēs to, ka valsts sektorā nodarbinātajiem būs pienākums būt lojālam Latvijas Republikai un tās Satversmei kā arī būs aizliegums paust tādu publisku viedokli vai veikt darbības, kas vērstas pret demokrātiskas valsts teritoriālo nedalāmību, suverenitāti un neatkarību vai konstitucionālo iekārtu.

  Profesors Ringolds Balodis sniedz savu vērtējumu šai iniciatīvai, kā arī riskiem, kuri gaida Latvijas sabiedrību pieņemot šos grozījumus.

  🇱🇻 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ 🇱🇻

  Facebook - https://www.facebook.com/latvijapirmajavieta
  Instagram - https://www.instagram.com/latvijapirmajavieta
  TikTok - https://www.tiktok.com/@latvijapirmajavieta