AINĀRS ŠLESERS SKAIDRO LPV PROGRAMMU


  Ainārs Šlesers izskaidro un pamato LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ 4000 zīmju programmu.

  00:39 1. LPV apvieno Latvijas patriotus, kuri atbalsta ģimenes un kristīgās vērtības. Mēs nākam politikā, lai Latvija būtu neatkarīga un demokrātiska, bagāta un attīstīta valsts, lai visi Latvijas pilsoņi būtu vienota tauta.
  02:01 2. Latvijas Valsts prezidentu vēlēs Latvijas pilsoņi. Valsts prezidentam tiks piešķirtas plašākas pilnvaras, lai realizētu tautas uzticības mandātu.
  03:14 3. Latvija kopā ar ES un NATO partnervalstīm nodrošinās mieru un stabilitāti Eiropā. Stiprināsim iekšējo drošību un nepieļausim sabiedrības šķelšanu.
  07:15 4. Ieviesīsim Saeimas jaukto vēlēšanu modeli.
  07:58 5. Panāksim, ka tauta atgūst varu. Lai rosinātu referendumu, būs nepieciešami 30 tūkstoši pilsoņu parakstu.
  09:02 6. Izbeigsim Satversmes tiesas darbību, jo Satversmes tiesa savos spriedumos pieslienas politiskiem uzstādījumiem, nevis vadās no valsts pamatlikuma.
  09:56 7. Atjaunosim nevainīguma prezumpcijas patieso jēgu: ikviena persona ir nevainīga, līdz tās vaina netiek pierādīta tiesā.
  11:59 8. Nepieļausim piespiedu vakcināciju. Vakcinācija var būt tikai brīvprātīga, bez cilvēka tiesību ierobežojumiem.
  12:54 9. Sauksim pie atbildības lēmumu pieņēmējus, kuri COVID aizsegā represē tautu. Veiksim izmeklēšanu par iztērētajiem līdzekļiem.
  14:15 10. Izmaksāsim kompensācijas tiem, kurus par nevakcinēšanos pret COVID atlaida no darba un tiem, kuri piespiedu vakcinācijas dēļ guva veselības problēmas. Panāksim, ka tiek atmaksāta soda nauda, kura tika piespriesta par COVID ierobežojumu pārkāpumiem.
  16:02 11. Satversmē nostiprināsim ģimenes definīciju, kur tēvs ir vīrietis, bet māte ir sieviete, lai jaunā paaudze tiktu audzināta tradicionālo vērtību tikumos un tiktu pasargāta no svešām ideoloģijām.
  16:39 12. Lai novērstu jauniešu masveida izceļošanu darba meklējumos, katram 18 gadus sasniegušam jaunietim pirmajā darba gadā gūtie ienākumi netiks aplikti ar nodokļiem.
  18:12 13. Samazināsim nodokļu slogu jaunajiem uzņēmumiem un piešķirsim sociālā nodokļa atlaides tiem, kuri darbā pieņem jauniešus un bezdarbniekus.
  19:05 14. Darbaspēka nodokļus samazināsim vismaz līdz ES vidējam līmenim.
  19:37 15. Nodrošināsim kvalitatīvu un savlaicīgu veselības aprūpi ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Veicināsim Latvijas medicīnas eksportu.
  20:48 16. Pedagogu atalgojums būs taisnīgs, vienlīdzīgs un konkurētspējīgs.
  22:26 17. Beidzot vidusskolu, bērni runās vismaz četrās valodās. Svešvalodu apmācību uzsāksim pirmsskolā.
  24:49 18. Lai augstskolās būtu izcila izglītības kvalitāte, piesaistīsim labākos ārvalstu mācībspēkus, bez ierobežojuma pasniegt citās ES oficiālajās valodās. Veicināsim izglītības eksportu.
  27:35 19. Sekmēsim sporta attīstību, lai pasargātu jauniešus no atkarībām un kriminālās vides ietekmes.
  29:06 20. Lai atbalstītu nacionālo biznesu un jaunos uzņēmējus, izveidosim Nacionālās attīstības banku.
  30:37 21. Lai veicinātu dzimstību un apturētu cilvēku aizbraukšanu, lai panāktu vismaz 100 tūkstošu Latvijas pilsoņu atgriešanos, izveidosim Nacionālās attīstības fondu, novirzot tam 250 tūkstošus eiro no katras ārvalstu investora ģimenes, kam tiks piešķirta pastāvīgā uzturēšanās atļauja. No fonda par katru jaundzimušo ģimenes saņems vienreizēju pabalstu 5000 eiro apmērā. Ģimenei, kurā ir viens bērns, valsts dzēsīs 10% no hipotekārā kredīta, divu bērnu ģimenei – 20%, triju bērnu – 30%, četru bērnu – 60%, piecu bērnu un lielākai – 100% no kredīta summā līdz 100 000 eiro.
  33:34 22. Aizliegsim bankām Latvijā slēgt iedzīvotāju un uzņēmēju vienīgos kontus.
  34:07 23. Pensijas indeksēsim atbilstoši inflācijai valstī.
  34:31 24. Augstas inflācijas laikā valsts noteiks cenu griestus – elektroenerģijas tarifiem, apkurei un galvenajām pārtikas precēm. PVN pārtikas un ēdināšanas nozarēs samazināsim līdz 10%.
  35:34 25. Lai veicinātu nekustamā īpašuma nozares attīstību un būvniecību, atcelsim nekustamā īpašuma nodokli.
  37:37 26. Lai mazinātu ēnu ekonomiku, noteiksim 10% patenta maksu ikvienam individuālajam komersantam.
  39:08 27. Nepieļausim, ka nodokļu maksājumi tiek iekasēti avansā.
  39:38 28. IT laikmetā saglabāsim un aizstāvēsim personisko brīvību, drošību un privātumu.
  40:13 29. Lai saglabātu un nākamajām paaudzēm nodotu kultūrvēsturisko mantojumu, valsts finansiāli atbalstīs dievnamu atjaunošanu.
  41:10 30. Atjaunosim Autoceļu fondu, būvēsim ceļus un maģistrāles, attīstīsim ostas, tranzīta un aviācijas nozari.
  42:08 31. Samazināsim birokrātiju, apvienojot valsts iestādes ar līdzīgām funkcijām.
  42:19 32. Noteiksim individuālu atbildību par ierēdņu un politiķu bezdarbību un tās radītiem zaudējumiem.
  42:47 33. Padarīsim Latviju par starptautiska biznesa, finanšu, IT un tūrisma centru, lai mūsu valsts kļūtu par Eiropas jauno „ziemeļu Dubaiju”, ko apbrīno pasaulē!
  44:19 34. Lai Latvija būtu valsts, no kuras nebrauc prom, bet tie, kuri ir aizbraukuši, atgrieztos.
  44:54 35. Panāksim, lai Latvija astoņu gadu laikā kļūtu par vienu no bagātākajām pasaules valstīm!

  LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ

  Facebook - https://www.facebook.com/latvijapirmajavieta
  Instagram - https://www.instagram.com/latvijapirmajavieta
  TikTok - https://www.tiktok.com/@latvijapirmajavieta